Ugglans NO bäddar för magi

  •  

Oskar Uggla är Årets lärare i Stockholms stad 2016 för sitt digitala undervisning.Oskar är Årets lärare för sitt digitala lärande

Dagen jag träffar Oskar Uggla på Södermalmsskolan har han haft höstens första NO-prov i sin sjua. Han sitter i skolans ljusgård och småpratar med eleverna efter provet. Några diskuterar spel och andra är exalterade över att Justin Bieber är i stan. Oskar passar på att visa upp statistik över besökare på hans hemsida ”Ugglans NO – ett extra prima läromedel för åk 7-9”.

– Det är ganska intressant att med statistikens hjälp kunna visa eleverna att de flesta är inne kvällen innan ett prov. Sedan får vi en bra diskussion huruvida det är bra eller inte att plugga till ett prov kvällen innan, säger Oskar.

Oskar har fått utmärkelsen Årets lärare 2016 i kategorin digitalt lärande. Särskilt digital är han inte i sin undervisning anser han själv, ”inte mer än andra”. Det är hans upplägg av undervisningen som är desto mer digital. Oskar har lagt upp hela sin undervisning så att den finns tillgänglig för eleverna på en blogg 24 timmar om dygnet – även för föräldrarna.

– Alla elever har en mobiltelefon i fickan och har därmed tillgång till alla mina kurser, från syfte och mål till vad de ska kunna när kursen är slut för olika betygsnivåer.

Tid för magin

Oskar har varit lärare i drygt tio år. När han för några år sedan kände ett behov av att utvecklas i sin yrkesroll verkade skolledarrollen inget lockande. Han ville utvecklas med eleverna. Inspirerad av en kollega som hade en hemsida där han lade upp material för sina elever som stöd väcktes tanken att lägga upp hela sin undervisning på nätet. Helt komplett! Han hade fått nog av alla ursäkter till varför inte läxan lästs eller förklaringar till varför eleven inte levererat bättre på proven.

– Ja, egentligen ville jag komma ifrån alla tidstjuvar och göra undervisningen effektivare. För att få tid till inlärning – interaktionen mellan lärare och elev – där magin skapas. Så det var lika mycket för mig själv som för eleverna, förklarar Oskar.

Ett annat vägande skäl var tidstjuven för kravet om individanpassad undervisningen utifrån elevernas olika behov. Grunden blev ett undervisningsmaterial som är anpassat till en nivå för att möta de flesta elever. Alla texter finns inlästa och för elever som är snabba och behöver extra stimulans finns fördjupningar.

Digitalt inget självändamål

Effektivitet är ett ord som ofta återkommer i vårt samtal. Oskar fick priset som Årets lärare för sina insatser för det digitala lärandet men det digitala är inget självändamål.

– Jag har testat olika digitala metoder i min undervisning. Men har de inte bidragit till att göra undervisningen effektivare så har jag övergivit dem, säger Oskar och syftar på när tekniken tar överhand på bekostnad av innehållet.

Det är inte svårt att undervisa i NO, menar Oskar. Det finns så mycket förunderligt att visa och berätta om som väcker elevernas nyfikenhet och vetgirighet.

– Ämnet är så fascinerande i sig och det finns gott om populärvetenskapliga artiklar och klipp på Youtube att visa.

Men därtill krävs ett medium som kan förmedla det fantastiska. Har du några tips?

– En lärare som ska lyckas måste ha bra ämneskunskaper, ha empati och kunna vara rolig, konstaterar Oskar och tillägger:

– Struktur.

Det är inte bara elever som behöver struktur utan även lärare. Oskar visar upp sitt NO-klassrum på Södermalmsskolan. Det är ett traditionellt men prydligt klassrum där var sak har sin plats. Men så såg det inte ut för drygt ett år sedan då han tillträdde tjänsten som förstelärare i NO-Teknik men undervisning i årskurs nio.

Fullsatta föreläsningar

– Skolan hade haft vikarier i NO-klassrummet under flera års tid och det var ganska rörigt. För att kunna bedriva en effektiv och kreativ undervisning måste det vara ordning på grejerna och man måste veta vad man har att arbeta med, säger Oskar.

Efter år med olika vikarier och ingen kontinuitet i elevernas lärande funderade han på hur eleverna skulle lyckas i de nationella proven. Hur kunde de på bästa sätt reparera kunskapsluckor och komma in på gymnasiet? Han annonserade ut fria föreläsningar efter skoldagens slut med ”Kan ni det här så kommer det gå det bra på det Nationella provet”.

–  Jag hade fyra tvåtimmars-föreläsningar för alla nior inför provet och alla var fullsatta.

Oskar tycker att det är viktigt att eleverna får ställa sina frågor anonymt till Ugglans NO till exempel inför proven.

– Lika lite som när någon inte vågar sträcka upp handen i klassrummet vill ingen skylta med sin okunskap på nätet. Min uppgift är att lära ut.

Dylan Wiliams forskning bär kraft

Oskar beskriver sin undervisning som föreläsningar där öppna frågor uppmuntras och diskussioner ger tillfälle till ny inlärning.

– När jag meriterade mig och läste Dylan Wiliam insåg jag den otroliga kraft som ligger i elevernas eget lärande och när de lär av varandra.

Numera genomför Oskar inga klassiska läxförhör där läraren samlar in och rättar. Idag får eleverna bilda smågrupper och diskutera sig fram till de rätta svaren.

Själv anser han att hans nätbaserade upplägg av undervisningen kan tyckas fyrkantig.

– Men det är tydligheten och strukturen som eleverna vill ha.

Han tror också att hans digitala kompetens inger en trovärdighet hos eleverna.

– Eleverna är födda i en digital omvärld och förväntar sig att det mesta ska finnas digitalt även om skolans nätverk inte alltid tillåter mig att arbeta så digitalt som jag skulle vilja.

På frågan om framtiden svarar Oskar att han åtminstone tänker följa sin sjua till avgången i årskurs 9.

– Jag vill ge kontinuitet och se resultat av min undervisning. Jag trivs med mina kollegor. Vi lär tillsammans och kontaktytorna är otvungna och naturliga.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se 

Juryns motivering till priset

”Oskar Uggla tilldelas priset Årets lärare 2016. Genom att under det senaste läsåret, arbeta med programmering som en naturlig del av teknikundervisningen på Södermalmsskolan bidrar Oskar till att öka elevernas digitala kompetens. Detta gör att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de ges större förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Vidare har Oskar byggt upp en egen webbsida med stöd i Lgr 11 som eleverna har stöd av när de ska arbeta med olika moment inom det naturvetenskapliga- eller teknikområdet. Oskar arbetar mycket med feedback från sina elever utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt där reflektion och analys är naturliga inslag.

Oskar planerar den egna undervisningen med stöd i Aretes vetenskapliga grund, stor kunskap och stort engagemang.”

Senast uppdaterad 11 oktober 2016