Två lärare i klassrummet skapar trygghet

  •  

Lennart BerglindLennart Berglind är rektor på Kvarnbyskolan.

På Kvarnbyskolan, Rinkeby, undervisar två lärare i varje klassrum. Tidigare i år besökte vi Ola och Maja som såg det som ett måste att vara två för att dela en tuff vardag och en förmån att kunna utveckla varandra som lärare. Rektor Lennart Berglind tycker tvålärarsystemets effektivitet syns i elevernas resultat och att de är så trygga på skolan.

Extra pengar omsätts i personal

Lennart berättar att på vissa skolor har de två lärare på specifika lektioner, men på Kvarnbyskolan kör man systemet fullt ut. Två lärare per klassrum finansieras genom att skolan får ett socioekonomiskt tillägg som komplement till skolpengen.

– Det extra tillskottet omsätts i personaltäthet. Vi har valt att lägga det på pedagogisk personal och undervisningen och håller nere den administrativa organisationen till ett minimum.

För att administrera en skola med 430 elever har Lennart en intendent, en skolsekreterare och en person ansvarig för IT-support.

– Valet är gjort med tanken att många elever i området behöver extra mycket stöd i skolan. Många har annat modersmål än svenska, kommer från stora familjer vilket försvårar läxläsning och har föräldrar med låg utbildning.

På skolan har varje klass ungefär 25 elever, även om det kan variera lite. Målet är att klasserna inte ska bli för stora. Eleverna ska fullt ut kunna dra nytta av de båda lärarna som ger hundra procent i klassrummet och har en bra interaktion.

– Lärarna på skolan säger att den är en fantastisk förmån att få spegla sig i en kollega.

Ett team är inte ett gift par

Lennart berättar att när han sätter ihop team tar hänsyn till kollegor som kanske inte fungerar så bra ihop och tar in önskemål från personalen, men är tydlig med att det är han som gör tjänstefördelningen.

– Det ska inte bli som ett gift par, målet är att de ska kunna arbeta ihop med vem som helst.

Lärarna organiseras så att de arbetar tillsammans i tre år och sen byter de samarbetspartner. Allra helst vill Lennart sätta ihop team med en man och en kvinna, som förebilder hur män och kvinnor kan arbeta tillsammans.

Lennart berättar att lärarna tycker det är lättare att skapa lugn och ro i klassrummet om de är två. De delar på den administrativa bördan och föräldrakontakter vilket förenklar arbetet och frigör tid till den pedagogiska verksamheten.

– Vi behöver aldrig ta in vikarier. Det går att lösa om någon är frånvarande för sjukdom eller kompetensutveckling. En lärare kan ta klassen själv några dagar om det skulle behövas, och vid behov kan vi ta hjälp av det utökade kollegiet på skolan. Det är viktigt för våra elever att det finns en kontinuitet som skapar studiero.

Lennart har inte tagit del av någon forskning eller statistik om två lärare i klassrummet, men personalen har analyserat verksamheten utifrån ett antal frågeställningar och identifierat några förbättringsområden. Det finns en önskan om ett mer flexibelt tvålärarsystem där det ska vara lättare att dela upp klassen i mindre grupper vid exempelvis lästräning och att man ibland vill kunna vara tre lärare för särskilt krävande insatser. Ett annat önskemål är fler lokaler för mindre grupper och att man ska bli bättre på att utnyttja lärare för konfliktlösning mellan elever.

Det finns även nackdelar med att arbeta med tvålärarsystem, som när personkemin mellan lärare inte fungerar. Där anser Lennart att personalen bör sätta sig över det för elevernas bästa. Sen finns det en farhåga att eleverna ska ha för nära till hjälpen och att de ska bli osjälvständiga och bortskämda av att alltid kunna få hjälp snabbt.

Lärare är förebilder

Kvarnbyskolan arrangerar flera verksamheter utanför skoltid. Lennart nämner läxläsning, lördagsskola, lovskola och sommarskola.

– När jag arbetade på en skola inne i centrala Stockholm fanns inte alls samma behov av att skolan tog ansvar för lokalsamhället.

Varför finns det ett extra stort behov här?

– Vi har elever med stora sociala behov. Vissa bor exempelvis väldigt trångt vilket gör att det inte finns plats att läsa läxor hemma. Andra i väldigt stora familjer så de får inte så mycket uppmärksamhet hemma.

Lärare blir förebilder på ett annat sätt i områden som Rinkeby. Föräldrarna har oftast stort förtroende för skolan och Lennart ser kontakterna med föräldrarna som en av sina styrkor.

– Men det är en balans, man får inte gå in för mycket.

Språkarbete viktigt

Skolan arbetar mycket med språket med metoder som genrepedagogik och lästrategier.

– De som går på skolan från sexårsverksamheten till årskurs sex får bra förutsättningar för sin skolgång, men många byter skola under tiden.

Lennart berättar att många familjer bor i andra- eller tredjehand vilket gör att de flyttar ofta och det kan innebära skolbyten för barnen. Det tycker han är synd för barnen behöver kontinuerlighet i sin skolgång.

– När det blir oroligt med mycket förändringar för en elev är det bra att vara två lärare i klassrummet som kan stödja varandra i arbetet med att skapa ro och trygghet och se till att eleven inte kommer efter i kunskapsutvecklingen.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 8 oktober 2015