”Vi behöver bli fler”

  •  

KompetensförsörjningVi vill att fler studenter ska välja att läsa till lärare. Foto: Lieselotte van der Meijs

AnnaKarin Östlund är enhetschef för kompetensförsörjningsenheten och är med och rattar utmaningen att Stockholm stads skolor måste rekrytera 1700 lärare om året de kommande åren.

– Vi är femtontusen medarbetare på förvaltningen och vi måste bli fler för att hantera att Stockholm växer. Det är en stor utmaning som vi möter på flera olika sätt. Vi har tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi för att titta övergripande på hur vi ska lösa detta.

En av utmaningarna är att få fler att vilja bli lärare. Ett led i detta är satsningen When you are lärare som består av film och poddar som med humor och allvar försöker bredda och nyansera bilden av läraryrket så att fler ungdomar ska välja det, samtidigt som stadens lärare får en röst.

I undersökningar om framtidens arbetsmarknad svarar ungdomar att de vill arbeta med något som bidrar till samhället, de vill ha en god arbetsmiljö, möjlighet att göra karriär samt ha kul på jobbet och utvecklas som person. De vill också ha en skälig lön och undersökningar visar att många ungdomar grovt underskattar vad lärare i Stockholms stad tjänar.

– Det är en utmaning att nå ut med detta, vi måste kommunicera hur det ser ut i skolan för att bryta fördomar och negativa bilder.

Ett annat sätt är att underlätta karriärväxling för akademiker som har varit yrkesverksamma och gjort karriär och som nu funderar på att bli lärare.

– Det måste det finnas metoder för att byta yrke och validera yrkeskunskaper så man inte behöver utbilda sig i fem år för att kunna undervisa. Vi arbetar med lärosätena kring detta.

Snabbare i jobb

Ibland gör systemet att det tar lång tid innan lärare som valt en alternativ väg in i yrket börjar jobba. För att underlätta för akademiker som vill undervisa eller personer som saknar behörighet deltar staden i flera projekt. Ett sådant är Från nyanländ till nyanställd lärare.

– Det finns många högutbildade lärare bland dem som är nyanlända i Sverige och vi behöver dem i våra skolor. Men först måste de lära dig svenska. Medan de studerar får de göra praktik i våra skolor för att bekanta sig med det svenska skolssystemet. Det har varit uppskattat av både deltagare och mottagande skolor. Några som deltagit i projektet har börjat vicka på skolan där de gjort sin praktik.

En annan insats är programmet Tech for Sweden för personer med en akademisk examen som vill komplettera med en lärarexamen. De går en tvåårig utbildning och under den tiden har de en heltidsanställning, jobbar åttio procent och studerar resten av tiden för att läsa in lärarbehörighet.

– Under programmet får man också en ledarutbildning så man blir väl rustad som ledare i klassrummet, berättar AnnaKarin.

Utbildningsförvaltningen samarbetar med olika lärosäten i regionen och tar emot studenter som läser Kompletterande pedagogisk utbildning. En kort utbildning för den som vill bli behörig lärare och redan har läst skolämnen på högskolenivå.

– Det handlar om att utvärdera alla möjligheter för att få drivna och intresserade lärare till våra skolor. Det är också berikande för skolan att ha behöriga lärare med olika yrkeserfarenheter, säger AnnaKarin.

När skolan växer är det inte bara lärare som måste bli fler.

– Vi tittar även på andra tjänster i skolan eftersom vi märkt att det börjat bli svårare att rekrytera personal till elevhälsan och personer till chefsposter.

Utbildningsförvaltningen ingår i flera nationella satsningar på olika yrkesgrupper och skjuter till extra pengar till satsningar på yrkesgrupper och på ämnen där det råder brist i stadens skolor.

– I den erfarenhetsbaserade kursen för lärare på fritidshem erbjuder vi den enskilda skolan vikarieersättning medan läraren är borta eftersom vi har för få behöriga lärare på fritidshemmen.

Att vara en ambassadör för skolan

AnnaKarin menar att alla lärare har ett ambassadörskap och lyfter att många av dem som vill bli lärare har själva mött en bra lärare och blivit inspirerade.

– Jag hade en fantastisk historielärare i gymnasiet, Mathias Björklund. Han berättade om historien på ett sätt som var så levande att det blev som en bra film. Han trollband oss elever, berättar Afra Hosseini som är skolbibliotekarie på Oxhagsskolan och blivande lärare i historia och religion.

– Det handlar om att bygga relevanta bilder och visa yrkesstolthet och yrkesglädje. Om man pratar gott om skolan vid köksbordet hemma så kommer barnen gå till skolan med stolthet, säger AnnaKarin.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är också otroligt viktig eftersom det är lärarstudenternas första möte med skolan i yrkesrollen. Varje år gör 3500 studenter sin VFU i Stockholms stads skolor och utvärderingar visar att de är nöjda med sin praktikplats.

– Vi satsar på VFU och ger skolorna extra pengar så att de kan ge studenterna ett bra mottagande. För skolor som tar emot studenter är VFU väldigt viktigt för att rekrytera nya lärare och vi behöver fler VFU–skolor.

Utbildningsförvaltningen och lärosätena tittar tillsammans på nya sätt att samarbeta med skolor i att ta emot studenter.

– Något annat vi arbetar med är vad man behöver som ny på arbetsplatsen och hur vi ska tillgodose det. Vi vet att det är superviktigt med en bra introduktion för nya lärare för att de ska stanna i yrket. Så alla nyexaminerade lärare som anställs i staden har rätt till ett introduktionsår med mentor.

Bra lärare behöver bra rektorer

Eftersom Stockholms stad är en stor och stabil arbetsgivare finns stor möjlighet att röra sig mellan olika skolor och många vägar för att utvecklas som lärare.

– Det finns både karriärmöjligheter och kompetenshöjande satsningar för den som vill utvecklas i sin yrkesroll, säger AnnaKarin.

För de som vill göra karriär finns det två tydliga karriärspår. Chefsspåret finns för dem som är intresserade av att bli skolledare och så finns det möjlighet att röra sig mot utvecklingslärare, lektor eller förstelärare.

– För att underlätta för lärare att delta i lärarlyftet för vi en dialog med lärosätena för att de ska ge besked om antagning och sätta schemat tidigare så att lärare kan planera sitt läsår. Det är svårt att delta i utbildning om schemat kommer när terminen redan påbörjats och ens lektioner är planerade.

Ett gott samarbete mellan lärare och rektor är viktigt för trivsel och arbetslust därför har utbildningsförvaltningen ett internt program för att attrahera, rekrytera, introducera och utveckla chefer.

– Den enskilt viktigaste faktorn för elevens lärande är läraren. För läraren är det rektorn och vårt interna chefsprogram är till för att skapa goda ledare.

Koll med koll

För att underlätta rektorers arbete med tjänstefördelning och kompetensförsörjning finns systemet Koll. Till Koll hämtas uppgifter från systemen Bosko/Ber om vilka ämnen en lärare undervisar i och mäts mot vilka ämnesbehörigheter läraren har. Dessa hämtas direkt från Skolverket. Då kan rektor jämföra behörighet med lärarens nuvarande tjänst. Lärare ansvarar själva för att föra in vad de undervisar som i Koll och uppdatera vid förändringar.

– Eftersom lärare kan lägga in andra kurser och kompetenser i Koll kan det bli ett verktyg för att utvecklas i sin yrkesroll och ett sätt att visa upp vad man har för kompetens. Ju mer du lägger in desto större nytta har både du och din rektor av verktyget, säger Jessica Atterling handläggare som arbetar strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor och har ansvar för Koll.

Verktyget används också för att se var det finns behov av riktade satsningar för att rekrytera nya lärare och vilka ämnen våra befintliga lärare behöver kompetensutveckling i.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 20 februari 2017