Kalendarium

  •  
Heldagsaktiviteter markeras med fullmåne
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lö / Sö
44
1
CanSat
Fortbildning för pedagoger
2
Arbeta mot våldsbejakande extremism
3
Arbeta mot våldsbejakande extremism
4
5
45
6
Skriv och läs med Ipad på lågstadiet
7
Läraren i en digital samtid
Att leda kollegiala samtal , workshops för förstelärare
Digitala verktyg som en naturlig del av förskolans lärmiljö
Barn och böcker
8
Fritidshemmens rikskonferens 2017
Källa som källa, eller?
9
Temadag Inkludering
Book-IT – fortsättningskurs
Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter, åk 3-9, Workshop
Barn och böcker Bok afterwork
Lärarkväll på Sjöhistoriska
10
Förskoleklassens rikskonferens 2017
Förskoleklassens rikskonferens 2017
11
12
46
13
14
Spanska
Att leda kollegiala samtal steg 2, workshops för förstelärare
KEMIFORUM - att arbeta som vetenskaps-journalist
15
Spanska
Förskolans eventdag – Ledarspår FULLBOKAT
Förskolans eventdag – seminarier och workshops FULLBOKAT
16
Lärarkväll om skolbio på Kulturhuset Stadsteatern
17
Flerspråkighet och dyslexi – ett dilemma i skolan
18
Myriader av världar – kom riktigt nära konsten
19
47
20
Collective problem solving (Föreläsning och workshop)
Collective problem solving (Föreläsning)
Vinklade nyheter och källkritik, nu och då
21
Improving literacy achievement in multicultural and multilingual schools
22
Programmera LEGO Mindstorms Ev.3 med dina elever
Programmera LEGO WeDo 2.0 med dina elever FULLBOKAT
Arbeta mot våldsbejakande extremism
Programmera LEGO WeDo 2.0 med dina elever
Programmera LEGO Mindstorms Ev.3 med dina elever
Ipad som stöd för nyanlända elever, Workshop
Introduktion till Office 365 FULLBOKAT
Informationsträffar om Läslyftet 2018/2019
23
Arbeta mot våldsbejakande extremism
Alternativa fakta, fake news och filterbubblor
24
Arbeta mot våldsbejakande extremism
Introduktion till programmering FULLBOKAT
MÅL I SIKTE - En seminariedag kring Globala målen
25
26
48
27
Brainchild - Om särskild begåvning
28
Ta vär(l)den in i klassrummet
29
Programmera LEGO WeDo 2.0 med dina elever
Fysiktävling
Programmera LEGO WeDo 2.0 med dina elever
Programmera LEGO Mindstorms Ev.3 med dina elever
Programmera LEGO Mindstorms Ev.3 med dina elever
Gallra böcker i skolbiblioteket
En intolerant historia - en lärarkväll om historiska källor och rasism
Pedagogiskt café
30

Sök i kalendariet

  1. Nollställ val