Kalendarium

  •  
Heldagsaktiviteter markeras med fullmåne
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lö / Sö
9
1
2
3
4
10
5
Fördjupa dig i Office 365 – Sway och Forms
6
Konferens för dig som undervisar i SFI
Alternativa fakta, fake news och filterbubblor
Filmworkshop med Ipad - fortsättningskurs
7
Konferens för dig som undervisar i SFI
Programmera LEGO WeDo 2.0 FULLBOKAT
Programmera LEGO Mindstorms EV3
Programmera LEGO WeDo 2.0
Programmera LEGO Mindstorms EV3
Talböcker i skolan
Workshop i programmering för matematiklärare på gymnasiet
8
Workshop i programmering för matematiklärare åk 4-6
Torsdagslabbet – Makerspace på Medioteket
9
10
11
11
12
Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling
Naturvetenskap 1 Digital kompetens och digitala verktyg
13
Stenen är människans bästa vän
Lässtimulans, motivation och textsamtal
Fördjupa dig i Office 365 – OneDrive och Office Online
Skapa propagandafilmer
Workshop i programmering för matematiklärare åk 1-3
Undervisning i förskolan – vad betyder det för lek, omsorg och lärande?
14
Pi-dagen
Att möta familjer med psykisk ohälsa - Hanne Höyle Olsen
Fördjupa dig i Office 365 – OneDrive och Office Online
Digital kompetens och digitala verktyg i slöjdklassrummet FULLBOKAT
Workshop i programmering för matematiklärare åk 7-9
Fördjupa dig i Office 365 – Sway och Forms
Filmkväll med förhandsvisning av skolbiofilmer
15
Att skriva sig till läsning – ASL FULLBOKAT
Torsdagslabbet – Makerspace på Medioteket
16
17
18
12
19
Naturvetenskap 2 Digital kompetens och digitala verktyg: Hur kan programmering vara en del i det naturvetenskapliga klassrummet?
20
Börja programmera på fritids FULLBOKAT
Ipad som stöd för nyanlända elever
Workshop i programmering för matematiklärare åk 1-3
21
Introduktion till programmering FULLBOKAT
Workshop i programmering för matematiklärare åk 4-6
Inspirationsträff för språklärare
Pedagogiskt café – Val 2018: demokratiuppdraget och politik i skolan
22
Digital kompetens i SO-klassrummet
Workshop i programmering för matematiklärare åk 7-9
Torsdagslabbet – Makerspace på Medioteket
23
Börja programmera på fritids FULLBOKAT
24
25
13
26
Workshop i programmering för matematiklärare på gymnasiet
Naturvetenskap 3 Digital kompetens och digitala verktyg
Filmkväll med förhandsvisning av skolbiofilmer
27
Berätta med ord, bild och ljud
Skapa en tillgänglig lärmiljö
Berätta med film
Fördjupa dig i Office 365 – OneNote och Class Notebook
Workshop i programmering för matematiklärare åk 4-6
28
Forskarskola
Fördjupa dig i Office 365 – OneNote och Class Notebook
Workshop i programmering för matematiklärare åk 1-3
Tänk kritiskt!
29
Forskarskola
Torsdagslabbet – Makerspace på Medioteket
30
Forskarskola
31
Forskarskola

Sök i kalendariet

  1. Nollställ val