Kalendarium - Pedagog Stockholm

Kalendarium

  •  
Heldagsaktiviteter markeras med fullmåne
mars 2018

april 2018

maj 2018
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lö / Sö
13
1
14
2
3
4
5
6
7
8
15
9
10
Det är valår!
11
Från konflikter och kränkningar till respekt och nya normer - Kristina Henkel
12
Presentation av vårens nya böcker
13
14
15
16
16
17
Börja programmera i förskoleklass–årskurs 6 FULLBOKAT
Källa som källa, eller?
Workshop i programmering för matematiklärare åk 1-3
Språkutvecklande arbetssätt i förskolan
18
Läs- och skrivkonferensen 2018
Visning av Svenska Barnboksinstitutets Bokprovning
Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter
Workshop i programmering för matematiklärare åk 4-6
Pedagogiskt café – Digital kompetens
19
SMART Learing Suite med SMART Notebook – grundintroduktion FULLBOKAT
Workshop i programmering för matematiklärare åk 7-9
Gallra böcker i skolbiblioteket
Torsdagslabbet – Makerspace på Medioteket
SMART Learing Suite med SMART Notebook – fördjupning och workshop
Vad säger styrdokumenten om undervisning, extra anpassning, särskilt stöd och bedömning?
20
21
22
17
23
Ipad som stöd för nyanlända elever
Workshop i programmering för matematiklärare på gymnasiet
Teknik 3 Digital kompetens och digitala verktyg i teknikklassrummet
Val-kväll med filmtema – eller filmkväll med valtema!
24
Utmaningar i förskolan - med David Edfelt
Börja programmera i förskoleklass–årskurs 6 FULLBOKAT
Workshop i programmering för matematiklärare åk 1-3
25
Konferens för dig som undervisar i musik
NTA – Naturvetenskap och teknik för alla, introduktionsutbildning för grundskolan
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling
Workshop kring MVP (mentorer i våldsprevention)
Kostnadsfri föreläsningskväll om normkritik ur ett bildperspektiv
26
Konferens för dig som undervisar i musik
Konferens om förebyggande arbete mot våld och övergrepp
NTA – Naturvetenskap och teknik för alla, introduktionsutbildning för grundskolan
Torsdagslabbet – Makerspace på Medioteket
Seminarium för nyexaminerade lärare
27
Konferens om förebyggande arbete mot våld och övergrepp
28
29
18
30
mars 2018april 2018maj 2018

Sök i kalendariet

  1. Nollställ val