Kalendarium

  •  
Heldagsaktiviteter markeras med fullmåne
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lö / Sö
9
1
Sportlov på Skansen
2
3
10
4
Nationellt Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, åk 1-3
5
Utveckla och fördjupa ditt arbete med LegiLexi!
Boksamtal
6
Introduktion till programmering
Ipad som stöd för nyanlända elever
Pedagogiskt café – Skapande och digitalisering
7
Torsdagslabbet
8
9
10
11
11
Studie- och yrkesvägledaren 2019
Skapa film med eleverna
Lpfö 18, Leka för att lära - Leva för att leka - Leka för att leva
Dyslexi och/eller språkstörning
12
Studie- och yrkesvägledaren 2019
Fånga lärprocesser
Fritidshemmets uppdrag
Skolplattformen för nya ambassadörer
Anpassa för elevers variationer FULLBOKAT
Film och green screen – grundkurs FULLBOKAT
Stöd i att välja digitala läromedel - träff 3
13
Utvecklingssamtal och föräldradialog i en ny tid
Book-IT – grundkurs
14
Torsdagslabbet
15
Nätsmart på fritids
Mindset och lusten att lära
Inspirationsföreläsning: Öka elevernas lust till rörelse
16
17
12
18
Arbetslagsledarutbildning
Arbetslagsledarutbildning
Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter
Liv på Mars?
19
Arbetslagsledarutbildning
Arbetslagsledarutbildning
Börja programmera på fritids
Börja programmera i förskoleklass–årskurs 6
Filma med ipad – grundkurs
Hur kan vi få alla elever att utveckla aktiv läskraft? – från teorier till praktiska modeller. Fortbildning i två delar, obs! del 1
Naturvetenskap och hållbarhetsfrågor utifrån små barns utforskande
20
Arbetslagsledarutbildning
Arbetslagsledarutbildning
Svenska som andraspråk
Börja programmera på fritids
Börja programmera i förskoleklass–årskurs 6
Hitta språket (F-klass)
21
Svenska som andraspråk
Särskolan, förmågorna och verkligheten
Book-IT – fördjupningskurs: Welib och självbetjäning
WS i bedömningsstödet Bygga svenska
Att skriva sig till läsning – ASL FULLBOKAT
Torsdagslabbet
22
Förstelärarnas rikskonferens 2019
Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi
23
24
13
25
Skolmåltid 2019
Digitala verktyg på fritidshem
26
Skolmåltid 2019
De fem nationella minoriteterna i ett skolperspektiv - med fokus på romer
Programmering för matematiklärare
27
Förskolans reviderade läroplan
SMART Learning Suite med SMART Notebook – grundkurs
28
1-2-åringar i förskolan
SMART Learning Suite med SMART Notebook – grundkurs
Fortbildning för elevassistenter
Digitalt musikskapande FULLBOKAT
Torsdagslabbet
29
Läs- och skrivkonferensen 2019!
När lek blir lärande i förskoleklass
Digitala resurser i sfi
Presentation av vårens nya böcker för årskurs 7–9
30
31

Sök i kalendariet

  1. Nollställ val