Kalendarium

  •  
Heldagsaktiviteter markeras med fullmåne
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lö / Sö
40
1
Specialpedagogik i förskolan
Digitalisering i skolan 2019
Bokstavstema i förskoleklass
TEMAKVÄLL med föreläsning och teater
2
Specialpedagogik i förskolan
Gymnasielärare i religionskunskap
Kollegialt arbete i Office 365
Programmering i skolan 2019
Forskardagarna
Att lyckas med svåra möten med vårdnadshavare
Att lyckas med svåra möten med vårdnadshavare
3
Programmering i skolan 2019
Forskardagarna
Gymnasielärare i historia
4
Kollegialt arbete i Office 365
5
6
41
7
Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter
8
Studiedag: Läsa-skriva-räkna samt Hitta språket och Hitta matematiken
Undervisning med Office 365
9
SMART Learning Suite med SMART Notebook – grundkurs
Stop motion animation
Att stimulera barns intresse för skriftspråket genom leken
10
Nätetik och källkritik – Från kränkningar till källkritiska samtal
Lärarkväll: Inför Kemins dag
11
12
13
42
14
Fortbildning om demokrati och yttrandefrihetens gränser
LegiLexi fördjupning: Analysera mera och utveckla din undervisning
15
Book-IT – kravhantering och reservationer
Anpassa för elevers variationer
Programmering för matematiklärare
16
Kreativ användning av Office 365
Söka i digitala källor – Från blötdjur till internationella konflikter
Pedagogiskt café – Specialpedagogik och IKT
17
18
Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans
Programmera LEGO
19
20
43
21
Ipad som stöd för nyanlända elever
NTA – Introduktionsutbildning för grundskolan
Effektiva insatser för yngre elever med risk för lässvårigheter
22
Börja programmera på fritids
Enkel och rolig programmering
NTA – Introduktionsutbildning för grundskolan
Börja programmera i förskoleklass–årskurs 6
Sanning och konsekvens – Sanningsbegrepp, kunskap och moderna MIK-myter
Digital teknik i förskolan
23
Gymnasielärare i företagsekonomi
Börja programmera på fritids
Värdeskapande lärande
NTA – Introduktionsutbildning för grundskolan
Börja programmera i förskoleklass–årskurs 6
Upplev kultur i VR
24
Modersmål i fokus
Labb på Roboteket
Labb på Roboteket
NTA – Introduktionsutbildning för grundskolan
Bilder och normkritik
25
SMART Learning Suite med SMART Notebook – fortsättningskurs
26
27
44
28
Läsa-skriva-räkna. En garanti för tidiga stödinsatser.
29
Stockholms universitets Hållbarhetsforum 2019
30
Stockholms universitets Hållbarhetsforum 2019
31

Sök i kalendariet

  1. Nollställ val