Berätta med ord, bild och ljud

  •  
Tid
2017-03-27
Typ
Ämnesövergripande undervisning
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2017-03-20
Arrangör
Medioteket

Studiedag utifrån ett helhetsgrepp i klassrummet: Med text och bildarbete, filmskapande och animering!

Pass 1: Bildens betydelse för berättelsen
När jobbade ni med bilderna i en bok senast? Samspelar bilden med texten? Lever bilden ett eget liv med en egen berättelse? Inspiration och exempel på böcker för både barn och vuxna samt dagens bokval.

Pass 2: Att bearbeta och bygga ut en text
Vad händer med en text när vi bearbetar den? Bygg ut, dra ifrån och utveckla din text. Det är inte verktyget som är viktigt utan innehållet...
Workshop kring skriftligt berättande.

Pass 3: Arbeta vidare med en berättelse via anminering
Tänk om du kunde påverka slutet i boken eller ändra den där scenen i mitten? Vad hade hänt om figuren i boken hamnade någon annanstans? Tänk om du själv var med i berättelsen?
Workshop med animering och fantasifulla ändringar.

Pass 4: Vad vill du förmedla?
Vad händer med en berättelse när vi gör om den till en kort film? Filmtrailers är en berättarform med snabba klipp och musik. Kan du göra om din valda bok med bilder till en skräckfilm? Eller kanske en romantisk komedi? Workshop med filmverkstad.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad
Ämneslärare och/eller fritidspedagoger

Kostnad

810 kr per deltagare

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=102375

Kontakt

Katrin Jäverbring
katrin.javerbring@stockholm.se