Förskoleklassens uppdrag

  •  
Tid
2019-04-05
Typ
Ämnesövergripande undervisning, Utvecklingsartiklar
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass)
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Så utformar du förskoleklassens verksamhet

Vissa barn kan redan läsa när de börjar i förskoleklass, medan andra har svårt att hålla i pennan. Deras förutsätt­ningar är olika och så även deras förväntningar. Att som lärare ha insikt i hur förskoleklassens uppdrag omsätts till praktik blir därför viktigt för att möta eleverna där de befinner sig. Fortbildningen ger dig kunskap i hur vi kan bedriva en verksamhet som utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling och kunskapsinhämtande och därmed förbereder dem för fortsatt utbildning.

- Översätt läroplanens teori till vardagspraktik
- Skapa en verksamhet som utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling
- Lär dig systematiskt granska verksamheten

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Lärare i förskoleklass, skolledare

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/forskoleklass/kurser/forskoleklassens-uppdrag

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se