Individanpassad sfi-undervisning

  •  
Tid
2019-04-29 09:00 - 16:30
Typ
Ämnesövergripande undervisning, Bedömning och betyg
Plats
Stockholm
Årskurser
Vuxenutbildning
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Vuxenpedagogisk metodik och heterogena grupper

En effektiv sfi-undervisning kräver individanpassning och flexibilitet. Samtidigt ställs vi varje dag inför utmaningen att undervisa elever som har helt olika bakgrund vad gäller utbildning och yrkes- och livserfarenheter. Vi måste börja se dessa olikheter som en resurs i vår undervisning!
Välkommen till en kurs som utvecklar dig i vuxenpedagogisk metodik. Med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och med hjälp av vuxenpedagogisk metodik kan du bli bättre på att individanpassa din undervisning och utveckla mer flexibla arbetssätt.

- Vässa din vuxenpedagogiska metodik
- Didaktiska strategier som forskningen lyfter fram
- Berika din undervisning med tips på stöttning

Målgrupp för händelsen

Sfi-lärare, skolledare

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/vux-och-sfi/kurser/individanpassad-sfi-undervisning

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se