Mindset och lusten att lära

  •  
Tid
2019-03-15
Typ
Ämnesövergripande undervisning
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Så stöttar och utvecklar vi våra yngsta elever

Om vi inte lyckas få de yngsta barnen att känna att skolan är meningsfull, hur blir då resten av deras skolgång? Alla elever behöver få känna sig trygga, sedda och bekräftade. Lärare vänder nu allt oftare blicken mot spännande motivationsforskning och den forskning inom neurovetenskap som har gjorts de senaste åren eftersom den kommer allt närmre pedagogiken. Begrepp som mindset och grit börjar bli en del av skolans vardag. Som lärare finns här mycket att lära för att undervisningen ska kännas meningsfull och leda till ökat lärande för eleverna. Välkommen till en fortbildning med fokus på hur vi väcker nyfikenhet, driv och motivation hos skolans yngsta elever.

- Få koll på vilka hormoner som frikopplas när du undervisar
- Så förändrar du både ditt och elevernas mindset
- Så får du eleverna att uthålligt kämpa sig igenom svåra uppgifter

Målgrupp för händelsen

Lärare, specialpedagoger och elevassistenter i förskoleklass och åk F-3

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/forskoleklass/kurser/mindset-och-lusten-att-lara

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se