Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

  •  
Tid
2015-01-30 09:15 - 12:15
Typ
Ämnesövergripande undervisning
Plats
JP Infonet, Mälartorget 19, Stockholm
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Sista anmälningsdag
2015-01-27

Kränkande behandling av barn och ungdomar, inte minst på internet, är ett område som debatteras. Skolan är en central del av barns och ungdomars tillvaro och har ett långtgående ansvar att motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

Skolans och förskolans ansvar regleras i skollagen och diskrimineringslagen. Barn- och elevombudets arbete när det gäller skadestånd till drabbade elever har gett en ökad bevakning från massmedias sida samtidigt som den aktuella skolan oftast drabbats av ett svårt sargat rykte.

Vid utbildningen görs en noggrann genomgång av det regelverk som finns på området med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus kommer riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet. Olika exempel från rättspraxis kommer också att tas upp liksom innehållet i de allmänna råd mot diskriminering och kränkande behandling som tagits fram i syfte att kunna leva upp till de krav som idag ställs på skolan och förskolan.

Kursledare är skoljuristen Mikael Hellstadius. Mikael har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i 10 år och har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolverket samt i domstol. Han har även varit expert i olika utredningar på skolans område och deltagit i flera av de större reformer som genomförts på skolans område bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen.

Målgrupp för händelsen

Kursen vänder sig till alla som arbetar med dessa frågeställningar inom skola eller förskola inom såväl privat som offentlig verksamheter.

Kostnad

2 700 kr exkl. moms. Med JP:s kundrabatt; endast 2 160 kr exkl. moms! Dokumentation och fika ingår i kursavgiften.

Anmälan

Här anmäler du dig!

Kontakt

Ove Andreassen
08-12099000
utbildning@jpinfonet.se