Skolgången för ensamkommande och nyanlända barn

  •  
Tid
2014-09-12 08:45 - 12:15
Typ
Ämnesövergripande undervisning, Ämnesövergripande undervisning, Nyanlända
Plats
JP Infonet, Mälartorget 19, Gamla stan, Stockholm
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2014-09-08

Under denna kurs går vi igenom regelverken och behandlar frågeställningarna med fokus de praktiska utmaningar som de innebär för alla som arbetar inom området.

Sedan den 1 juli 2013 gäller ett nytt regelverk som ger s.k. gömda barn och andra barn som vistas i Sverige utan tillstånd rätt till utbildning. Regeringen har lämnat förslag på ett nytt regelverk även för gruppen nyanlända elever.

Barn och ungdomar som nyligen kommit till vårt land har ofta sämre förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i skolan och nå utbildningsmålen än elever som är födda i Sverige. Hittills har det funnits begränsade möjligheter att anpassa utbildningen till dessa barn och ungdomars särskilda förutsättningar. Nu är två reformer aktuella som kommer innebära stora förändringar för utbildning av dessa elever. Förändringarna berör i stort sätt alla landets kommuner. Dessa står inför stora förändringar och ibland svåra gränsdragningsproblem.

Kursledare är skoljuristen Mikael Hellstadius. Mikael har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i 10 år och har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolverket samt i domstol. Han har även varit expert i olika utredningar på skolans område och deltagit i flera av de större reformer som genomförts på skolans område bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen.

Målgrupp för händelsen

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med ledningsansvar inom kommun, exempelvis som skolledare eller på som tjänsteman på förvaltningsnivå, men kan även passa andra som arbetar med dessa frågor.

Kostnad

Avgift 2 700 kr exkl. moms. Med JP:s kundrabatt; Endast 2 160 kr exkl. moms! Kaffe och dokumentation ingår.

Anmälan

Här anmäler du dig!

Kontakt

Ove Andreassen
08-12099000
utbildning@jpinfonet.se