Workshop: Alla människor! - om rättigheter och lika värde

  •  
Tid
2017-01-31 12:00 - 14:00
Typ
Ämnesövergripande undervisning
Plats
Forum för levande historia
Årskurser
4, 5, 6
Arrangör
Forum för levande historia

Boka workshop i utställningen: Alla människor! - om rättigheter och lika värde, för elever i årskurs 4-6. I workshopen arbetar vi med de mänskliga rättigheterna och framför allt undersöker vi vad alla människors lika värde innebär.

Under besöket får eleverna skapa egna utställningar och diskutera vad de själva kan göra för att verka för allas lika värde. En dramatiserad berättelse ger ett historiskt perspektiv på mänskliga rättigheter och fungerar som utgångspunkt för samtal.

Om du inte har möjlighet att besöka en workshop finns Alla människor! även som klassrumsmaterial med samma innehåll.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

http://www.levandehistoria.se/utstallningar/alla-manniskor-om-rattigheter-och-lika-varde

Kontakt

Marcel Rådström
marcel.radstrom@levandehistoria.se