Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (åk 1-3)

  •  
Tid
2017-06-12 13:00 - 16:00
Typ
Bedömning och betyg
Plats
Medioteket
Årskurser
1, 2, 3
Arrangör
ALE, Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa

Sedan den 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan. Det är Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling som är avsett att användas.

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=105787

Kontakt

Toura Hägnesten
0850833848
toura.hagnesten@stockholm.se