Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

  •  
Tid
2018-02-06 14:00 - 17:00
Typ
Bedömning och betyg, Språkutveckling
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3
Årskurser
1, 2, 3
Sista anmälningsdag
2018-02-05
Arrangör
Medioteket, ALE (Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa)

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Sedan 1/7 2016 är det obligatoriskt att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1.
Bedömningsstödet har tagits fram för att ge konkret stöd för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i läs- och skrivutveckling. Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.
Under seminariet kommer vi att introducera bedömningsstödet, ge deltagarna möjlighet att bekanta sig med materialet samt göra praktiska bedömningar.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=111889

Kontakt

Toura Hägnesten
08-50833848
toura.hagnesten@stockholm.se