Bedömning och betyg för musiklärare

  •  
Tid
2013-04-08
Typ
Bedömning och betyg, Musik, Bedömning och betyg
Plats
Adolf Fredriks Musikklasser, Aulan, 5tr, Tegnérgatan 44-46, Stockholm
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2013-03-08

Utvecklande av bedömning med Olle Zandén, lektor i musikpedagogik

Dagen syftar till beskriva en möjlig väg för lärare i konstnärliga ämnen att skapa gemensamma, professionella bedömningskulturer som leder till höjd kvalitet i undervisningen.
Under dagen behandlas fem teman: Bedömning för lärande sambt betygssättning, dialogisk medvetenhet och kommunikativa fallgropar, tydlighet, om kollegialt samarbete inom ämnet, egenskaper-kunnigt handlande.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet

Kostnad

700 kr inkl fika fm & em/insättes:Pg 1631-1/märk betalningen med IKB 2489

Anmälan

af@stockholm.se

Kontakt

Helen Larsson
08-508 44 855
helen.larsson@stockholm.se

Mer information

Ladda ner PDFen längre ned på den här sidan