NV-didaktiskt forskningsseminarium: Bedömning

  •  
Tid
2016-05-03 15:30 - 17:00
Typ
Bedömning och betyg, Fysik, Biologi, Kemi, Bedömning och betyg, FoU i Stockholm
Plats
Insikten, Hantverkargatan 2F
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2016-04-29
Arrangör
FoU-enheten

”Bedömning av naturvetenskap för samtidens unga medborgare” är titeln på Jens Anker-Hansens seminarium. Jens är undervisningsråd på Skolverket och under hösten 2015 la han fram sin avhandling "Assessing Scientific Literacy as Participation in Civic Practi

Som medborgare deltar vi i olika praktiker, till exempel yrken, som både driver och sätter villkor för naturvetenskapens användning. I seminariet utgår vi från konkreta lektioner i åk 7-9 och visar på elevernas villkor att delta i bedömda debatter, laborativ källkritik genom kamratbedömning och lärares arbete med validitet och reliabilitet i sambedömning.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=96385

Kontakt

Per Anderhag
per.anderhag@stockholm.se