Vad säger styrdokumenten om undervisning, extra anpassning, särskilt stöd och bedömning?

  •  
Tid
2018-01-31 18:30 - 20:00
Typ
Bedömning och betyg, Elever i behov av särskilt stöd
Plats
ABF-huset
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Arrangör
Svenska dyslexiföreningen - Region Storstockholm

Wern Palmius och Lennart Rådbrink från SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, diskuterar vilken roll extra anpassning, särskilt stöd, bedömning och betyg har för att tillgodose elevers individuella behov.

Likvärdighet är ett centralt begrepp i svensk skola med avsikt att skapa förutsättningar för den enskilda elevens möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Om vi ska leva upp till en likvärdig skola behövs extra anpassning och särskilt stöd för att möta elevers olika behov. Från SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, diskuterar Wern Palmius och Lennart Rådbrink vilken roll extra anpassning och särskilt stöd har för att tillgodose elevers individuella behov. Under föreläsningen visar också SPSM exempel ur stödmaterialet om extra anpassning och särskilt stöd som finns att tillgå på myndighetens hemsida.

Målgrupp för händelsen

Låg-mellan-högstadiet, speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och skolledare

Kostnad

Kostnadsfritt

Kontakt

Svenska Dyslexiföreningen - Region Storstockholm
dyslexiforeningen.storstockholm@gmail.com