Workshop kring bedömningar av egna elevexempel utifrån "Nya språket lyfter"

  •  
Tid
2018-01-24 14:30 - 16:00
Typ
Bedömning och betyg, Språkutveckling
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Sista anmälningsdag
2018-01-17
Arrangör
Medioteket, ALE (Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa)

Diskutera och bedöm tillsammans med kollegor egna praktiska elevexempel som du har bedömt utifrån "Nya språket lyfter".

Syftet med denna workshop är att ge dig tillfälle att diskutera egna praktiska elevexempel som du har bedömt med stöd i Skolverkets bedömningsmaterial "Nya språket lyfter". Detta för att skapa större likvärdighet i bedömningar samt stärka dig i ditt bedömningsarbete.

Du tar med något eget elevexempel. Det kan vara en text eleven har skrivit och/eller en inspelning där eleven läser en text samt en kopia på texten.

Under workshopen sitter vi i smågrupper där vi presenterar våra elevexempel tillsammans med egna reflektioner kring bedömning av vad vi ser att eleven kan men också behöver arbeta med fortsättningsvis. Så långt det är möjligt sitter vi i grupper som arbetar med samma åldersgrupp som det egna elevexemplet motsvarar.

Workshopen ger kompetensutveckling i:
• att bedöma elevers språk-, läs- och skrivutveckling utifrån Nya Språket lyfter
• den forskningssyn som materialet bygger på
• olika steg i läs- och skrivutvecklingen

Deltagarna förväntas ha använt ”Nya Språket lyfter” i sin undervisning och i sitt bedömningsarbete.
OBS! Alla måste ha med sig den senaste reviderade versionen av materialet från augusti 2016.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=111061

Kontakt

Toura Hägnesten
08-50833848
toura.hagnesten@stockholm.se