Biologiska mångfaldens dag - Pedagog Stockholm

Biologiska mångfaldens dag

  •  
Tid
2018-05-22
Typ
Biologi, Hållbar utveckling
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Arrangör
Miljöförvaltningen

FN har utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Detta för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Den 22 maj uppmärksammar vi den Biologiska mångfaldens dag i Stockholms stad. I Det kommer att ske en rad aktiviteter i stadens naturområden. Det är ocvkså ett tillfälle för dig som pedagog att utforska naturen och uppmärksamma frågan om biologisk mångfald. Här kommer en lista på förslag vad man kan göra under dagen:

• Identifiera fågelsång med app, whatbird i Applestore eller Gooogleplay, Gjord av norska Naturvårdsverket i Norge (Miljödirektoreatet)
• Sätt upp fågelholkar, fladdermusholkar eller insektsholkar, Fågelholkar går att beställa från Arbetsmarknadsförvaltningen/Lundaverkstaden/Rosario Fichera 760 08 39
• Gör en utställning om fridlysta arter - http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/
• Plantera växter som gynnar biologisk mångfald. Odla solrosor som sedan planteras ut.
• Gör en tipspromenad med fokus på arter och biologisk mångfald - www.tipsrunda.nu
• Arrangera artbingo i en park eller naturområde - https://osric.com/bingo-card-generator/ Här kan man göra en bingobricka med bilder - https://osric.com/bingo-card-generator/images.html . Ni kan också få artbingo från webbsidan stockholm.se/biomfdag
• Ta dagens fina bild om biologisk mångfald och lägg upp den på Natur i Stockholms stads FB-sida @naturstockholm

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet

Kostnad

Kostnadsfritt

Kontakt

Johan Pontén
50828898
johan.ponten@stockholm.se