Undervisning i naturvetenskap med tvåspråkiga elever

  •  
Tid
2016-03-21
Typ
Biologi, Fysik, Biologi, Kemi, Språkutveckling, Svenska som andraspråk
Plats
Insikten, Hantverkargatan 2F
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Sista anmälningsdag
2016-03-14
Arrangör
FoU-enheten, utbildningsförvaltningen

Tidigare studier visar att tvåspråkiga elevers minoritetsspråk (förstaspråk, modersmål) utgör en viktig resurs för deras lärande i naturvetenskap. Hur kan vi använda oss av denna kunskap i Sverige där vi har flera olika språk representerade i en och samma

Zeynep Ünsal berättar om sin forskning som fokuserar på tvåspråkighet och lärande i naturvetenskap. Zeynep är doktorand på institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Varmt välkomna!

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt. Fika

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=94115&init=1&response=MTtmYjMxN2FjNzUyZDBlOTA0YmM2MWIwYTg5Y2U3ODdlMzczNmIyYzk3Ozc7Mjk2MzMxMQ%3D%3D

Kontakt

Per Anderhag
08-508 33 055
per.anderhag@stockholm.se