Berätta med ord, bild och ljud

  •  
Tid
2019-06-13 08:30 - 16:00
Typ
Digital kompetens, Språkutveckling, Film och media
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
FULLBOKAT
Arrangör
Medioteket

En temadag om ett multimodalt och ämnesöverskridande arbetssätt där eleverna får kombinera bokval, skriftligt berättande, animering och filmskapande i en kreativ helhet.

Redan i årskurs 1 ska eleverna skapa och bearbeta texter där ord och bild samspelar. I årskurs 4–6 ska även ljud användas. För årskurs 7–9 är formuleringen i läroplanen för svenska ”skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg”. Genomgående för alla årskurser är att eleverna ska lära sig hur uttrycken kan samspela med varandra i olika medier, både digitala och andra medier.

Bildens betydelse för berättelsen
När jobbade du med bilderna i en bok senast? Samspelar bilden med texten? Lever bilden ett eget liv med en egen berättelse? Inspiration och exempel på böcker för både barn och vuxna.

Att bearbeta och bygga ut en text
Vad händer med en text när vi bearbetar den? Du får prova att utveckla en kort text. Det är inte verktyget som är viktigt utan innehållet. Workshop kring skriftligt berättande.

Arbeta vidare med en berättelse via animering
Tänk om du kunde påverka slutet i boken eller ändra en scen i mitten. Vad hade hänt om figuren i boken hamnade någon annanstans? Tänk om du själv var med i berättelsen? Workshop med animering och fantasifulla ändringar.

Vad vill du förmedla?
Filmtrailers är en berättarform med snabba klipp och musik. Vad händer med en berättelse när vi gör om den till en kort film? Kan du göra om din valda bok med bilder till en skräckfilm? Eller kanske en romantisk komedi? Workshop med filmverkstad.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt
Vid oanmäld frånvaro fakturerar vi skolan 350 kronor.

Anmälan

https://utbildning.stockholm.se/mod/facetoface/view.php?f=330

Kontakt

Katrin Jäverbring
katarin.javerbring@stockholm.se