Nätetik och källkritik – Från kränkningar till källkritiska samtal och studiero

  •  
Tid
2019-01-31 13:00 - 16:00
Typ
Digital kompetens, Skolbibliotek, Medie- och informationskunnighet
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Årskurser
6, 7, 8, 9
Arrangör
Medioteket

Med utgångspunkt i läroplanens formuleringar om digital kompetens diskuterar vi konkreta exempel rörande kommunikationsmönster, trakasserier och sociala beteendemönster på internet.

Du får förslag på metoder för hur skolbibliotekspersonal, elevhälsopersonal och lärare tillsammans kan arbeta förebyggande med värdegrundsarbete. Detta med utgångspunkt i ökad medie- och informationskunnighet.

Målgrupp för händelsen

Skolbiblioteks personal tillsammans med annan pedagogisk personal anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt
Vid oanmäld frånvaro fakturerar vi skolan 350 kronor.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=119389

Kontakt

Malena Martinger Storme
malena.martinger.storme@stockholm.se