Stöd i att välja digitala läromedel - träff 2

  •  
Tid
2019-02-21 17:00 - 20:00
Typ
Digital kompetens, Ämnesövergripande undervisning
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Arrangör
Programbanken, FoU och Medioteket

Vem har det bästa digitala läromedlet för er? Få stöd i att välja!

Digitala läromedel används allt mer och förlagen konkurrerar med olika utbud. Det finns fördelar med digitala läromedel, exempelvis i form av tillgänglighet, möjlighet att anpassa, aktualitet etc, men samtidigt ställs andra krav, ex på tillgång till digitala enheter och uppkoppling.

Det ställs även nya krav på skolan vid val av digitala läromedel jämfört med analoga, exempelvis att bedöma hur administrationen fungerar, hur lämpad strukturen är, funktionaliteten, möjligheterna att anpassa, tillgänglighet etc.

Som ett stöd i att välja anordnar Programbanken, FoU och Medioteket tillsammans tre träffar för stadens grundskolor.

På denna träff presenterar förlag sitt utbud och ni får möjlighet att testa, jämföra och ställa frågor.

På träffen den 12 mars kommer lärare som har erfarenhet av att använda digitala läromedel att dela med sig av sina erfarenheter, och det finns mer utrymme för diskussion.

Alla förlag som medverkar har genomgått de processer som krävs för en säker hantering av personuppgifter, och de har tecknat nödvändiga avtal med utbildningsförvaltningen.

Anmäl er på Mediotekets hemsida. Ni kan välja den tid som passar er även om ni inte arbetar med de angivna årskurserna, då samma förlag kommer på båda tillfällena.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

http://utbf.nu/kurser

Kontakt

Programbanken
programbanken@stockholm.se