Barn och elever med språkstörning

  •  
Tid
2017-01-31 18:00 - 19:30
Typ
Elever i behov av särskilt stöd
Plats
ABF-huset, Sveavägen 41, Stocholm
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, X (tionde skolåret)
Arrangör
Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm

En kväll om hur man kan göra för att hjälpa elever med språkstörning

Från Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer rådgivarna Camilla Svedelius och Annelie Westerlund att föreläsa om:

• Vad är en språkstörning?

• Språkstörning förekommer sällan isolerat

• Från kartläggning till undervisning

Föreläsare
Camilla Svedelius, och Annelie Westlund är verksamma på Specialpedagogiska skolmyndig-hetens resurscenter Tal och språk som har till uppgift att stödja förskollärare och lärare att utveckla lärmiljön för barn och elever som har språkstörning.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Kontakt

Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm
dyslexiforeningen.stockholm@gmail.com