Brainchild - Särskilt begåvade elever i skolan (konferens)

Tid
2016-11-21
Typ
Elever i behov av särskilt stöd
Plats
Tekniska Museet
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Arrangör
Brainchild

Höstens stora konferens om särskild begåvning

Hur bemöter skolan bäst särbegåvade elever?

Hur ska ett barn som lär sig ovanligt snabbt, lätt blir uttråkat av repetition och tänker intensivt bäst bemötas? Särbegåvade barn som inte får stimulans på rätt nivå kan bli inåtvända eller stökiga. Hur ska skolan arbeta för att göra lektionerna stimulerande för alla parter?

Välkommen till höstens stora konferens om särskild begåvning. Dagen är riktad till alla yrkesverksamma som arbetar med skola; pedagog såväl som ledning. Tekniska museet bjuder in till en dag fullmatad med inspirerande föreläsningar och ger verktyg för att arbeta på ett inkluderande sätt med särbegåvade barn.

Några av frågorna som kommer att tas upp är varför och hur särbegåvade elever ska identifieras och stödjas i klassrummet, vilka krav som ställs i den nya skollagen och hur Skolverkets stödmaterial kan användas. Även vilka stöd som går att få samt innebörden av handlingsplanen för kommuner som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har arbetat fram. Detta och mycket mer!

Vårt mål med konferensen är att öka förståelsen för särbegåvade barns sätt att fungera samtidigt som vi ger vägledning i det fortsatta arbetet med att tillgodose deras behov.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Alla pedagoger och ledare

Kostnad

350kr (exkl. moms)

Anmälan

https://www.eventbrite.com/e/brainchild-pro-konferens-om-sarskilt-begavade-elever-i-skolan-tickets-27805533098?aff=es2

Kontakt

Johan Nyh
info@brainchild.org