Digitalt lärande i svenska för högstadiet

  •  
Tid
2014-04-28 15:30 - 17:30
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Svenska, Elever i behov av särskilt stöd, Digital kompetens
Plats
Eriksdalsskolan, Ringvägen 58-66
Årskurser
6, 7, 8, 9

Syftet med ämnesvisningen är att inspirera dig som är intresserad av att arbeta med digitala verktyg för att stötta dina elever att nå målen i svenska åk 9 Lgr11. Men du har kanske svårt att hitta det du söker efter eller veta vad du söker efter.

På ämnesvisningen i svenska kommer du bl.a. att få ta del av appar för surfplattor och mobiler, hjälpmedelsprogram för datorer samt materialbanker inom ämnet svenska. Du kommer gå från visningen med en lista på tips och verktyg som du kan använda i din undervisning redan följande dag.

Lärarna som håller i ämnesvisningen har i sitt arbete upplevt att digitala verktyg väcker stor motivation hos eleverna, de underlättar lärarnas möjlighet att individanpassa i helklass samt skapa en mer inkluderande lärmiljö.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad
Lärare och pedagoger anställda i Stockholms kommunala skolor.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=71791

Kontakt

Decirèe Jokinen
deciree.jokinen@stockholm.se