Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

  •  
Tid
2018-09-19 09:15 - 2018-09-20 15:30
Typ
Elever i behov av särskilt stöd
Plats
Essingen konferenscenter
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, X (tionde skolåret)
Sista anmälningsdag
2018-09-05
Arrangör
Skolporten

Ledord i elevhälsaoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande?

Konferensen berör bland annat:
En hälsofrämjande skola - hur går vi från slogan till handling?
Hur bygga upp en framgångsrik och välfungerande skolorganisation där alla professioner är delaktiga?
Professionell samverkan över organisationsgränser och myndigheter - praktiskt exempel
Hur kan kunskaper om hjärnan bidra till ökad studiemotivation?
Ungdomar med spelande problematik och många timmar framför skärm - hur bryter vi beroendet?
Normer, övergrepp och prevention - hur kan vi arbeta med att förbygga sexuella trakasserier?
Professionellt bemötande av barn som varit med om svåra händelser
Vilka övergripande och långsiktiga strukturer behövs för att uppnå en positiv skolutveckling?


På konferensen medverkar:
Meg Wallin, samordnare och utvecklingsledare
Josef Milerad, barnläkare och skolöverläkare
Lena Göthe, skolutvecklingskonsult
Jonas Askne, planeringsledare
Anna Tebelius Bodin, pedagog, föreläsare och författare
Peter Friberg, leg. psykolog och utbildningschef
Nina Rung, kriminolog och debattör
Jan Liljegren, rektor
Erica Mattelin, leg. psykolog

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Samtlig skolpersonal är välkommen!

Kostnad

Boka plats senast den 23 mars 2018: 3 495 kr ex moms. Boka plats senast den 30 juni 2018: 3 795 kr ex moms. Boka plats från och med 1 juli - ordinarie pris: 4 995 kr ex moms.

Anmälan

https://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=415063

Kontakt

Linda Karlstedt
0739826901
linda.karlstedt@skolporten.se