Flerspråkighet och dyslexi – ett dilemma i skolan

  •  
Tid
2017-11-17 08:30 - 16:30
Typ
Elever i behov av särskilt stöd
Plats
ABF-huset Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2017-10-27
Arrangör
Svenska dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen arrangerar varje år ett antal utbildningsdagar i olika delar av Sverige. Utbildningsdagar riktar sig till professionella utövare som pedagoger, logopeder, lärar- och logopedstudenter.

Inbjudna talare är bland flera Liv Bøyesen, senior rådgivare vid NAFO Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring och Gisela Håkansson som forskar i språkutveckling hos enspråkiga och flerspråkiga barn.
Liv Bøyesen föreläser om Flerspråkighet och dyslexi. Hur skiljer man en typisk andraspråkutveckling från en med dyslexi? Hur upptäcker man?

Gisela Håkansson föreläser om Språkutveckling med flerspråkighet – hur går det till?

Målgrupp för händelsen

pedagoger, logopeder, lärar- och logopedstudenter samt övriga intresserade

Kostnad

avgift

Anmälan

info@dyslexiforeningen.se

Kontakt

Björn Roting
08-43746239
info@dyslexiforeningen.se