Fortbildning för elevassistenter Steg 2

  •  
Tid
2019-04-04 09:00 - 16:30
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Karriärvägar
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Påbyggnadsdag med fokus på en professionell yrkesroll

Äntligen kommer denna påbyggnadsdag som stärker dig i att fortsätta växa som elevassistent. Nu möts vi för att fortsätta utveckla undervisningen och ledarskapet. Under den här dagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll i skolans kunskapsuppdrag. Vi vill utmana dig genom reflektion och hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

- Ta nästa kliv i din roll som elevassistent
- Fördjupa dina kunskaper om utvecklingsstörning och kommunikationsstöd
- Bli tryggare i krissituationer

Målgrupp för händelsen

Kursen vänder sig till elevassistenter som tidigare har gått Fortbildning för elevassistenter eller har längre erfarenhet i sin yrkesroll.

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/sarskola/kurser/fortbildning-for-elevassistenter-steg-2

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se