Grund- och gymnasiesärskolan - konferens!

  •  
Tid
2019-11-12 - 2019-11-13
Typ
Elever i behov av särskilt stöd
Plats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2019-11-11
Arrangör
Skolporten

Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden.

På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

På konferensen medverkar:
Marie-Louise Franke, pedagogisk handledare
Albina Granberg, fil.dr.
Lisa Medin, förstelärare och läromedelsförfattare
Sara Gustavsson, speciallärare, inriktning utvecklingsstörning
Sara Tofte, musiklärare
Johan Lindmark, specialpedagog, inriktning syn och hörsel
Eva Savilathi, speciallärare, specialpedagog och förstelärare
Eszter Trautmann, speciallärare
Anna Bergström, lärare, speciallärare och förstelärare
Nathalie Simonsson, sexualupplysare, utbildare och författare

Konferensen berör bland annat:
- Bedömning för lärande – hur fungerar det i särskolan?
- Hur kan man utveckla en kommunikativ miljö med hjälp av PODD?
- Autism och intellektuell funktionsnedsättning – från utmaning till tillgång.
- Digitalisering, programmering och kompensatoriska verktyg – så kan vi utmana elever på olika utvecklingsnivå med hjälp av digitala verktyg!
- Hur får vi en tillgänglig undervisning för elever med syn- eller hörselnedsättning?
- Sex- och samlevnadsundervisning – hur kan man arbeta med kroppen och känslor i undervisningen?
- Ämnesövergripande undervisning – konkreta exempel från grundsärskolans praktik.
- Hur kan man med hjälp av hemkunskapsämnet ge eleverna goda möjligheter att bli självständiga vuxna?

Målgrupp för händelsen

Samtliga pedagoger i Sverige är välkomna.

Kostnad

4 995 kr

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=438883

Kontakt

Åsa Lasson
0704-262827
asa.lasson@skolporten.se