Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

  •  
Tid
2019-11-07 - 2019-11-08
Typ
Elever i behov av särskilt stöd
Plats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Årskurser
Gymnasium
Sista anmälningsdag
2019-11-06
Arrangör
Skolporten

Under två dagar fokuserar vi på dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innefattar föreläsningar om aktuell forskning men kompletteras även av ämnen av mer praktisk karaktär.

På konferensen medverkar:
Julia Uddén, Fil. dr
Johan Näslund, Universitetslektor
Karin Brocki, Docent
Milka Dinevik, Skolinformatör
Tina Trollefur, Specialpedagog
Markus Björnström, Leg. logoped
Anna Eva Hallin, Leg. logoped
Malin Larsson, Leg. gymnasielärare och specialpedagog

Konferensen berör bland annat:
- Specialpedagogens roll i skolutveckling - från kunskap till förändring
- Handledare i skolkontext – vilka olika former av makt och följder finns?
- Hur fungerar ungdomars generella hjärnutveckling och hur bör undervisningen organiseras för att bäst bemöta eleverna?
- Självregleringsförmåga och beteendeproblem - från förskoleåldern till tonåren
- Identifiera och undervisa särskilt begåvade elever
- Räknesvårigheter och dyskalkyli
- Kognitiva och metakognitiva strategier för språkutveckling

Målgrupp för händelsen

Samtliga pedagoger i Sverige är välkomna.

Kostnad

4 995 kr

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=443111

Kontakt

Mariam Gorji
08-56226816
mariam.gorji@skolporten.se