Hemmasittare - mer än bara skolk

  •  
Tid
2014-12-11 13:00 - 16:30
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Elever i behov av särskilt stöd
Plats
Bondegatan 35, Södermalm
Årskurser
4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Sista anmälningsdag
2014-11-20

I Sverige råder både skolplikt och skolrätt. Trots detta finns det barn som inte går i skolan. Orsakerna varierar från fall till fall men gemensamt för de flesta är att det skapar lidande både för barnen och för deras föräldrar när skolan inte fungerar.

Forskning visar att godkänt betyg i kärnämnena från grundskolan är en viktig indikator för hur det kommer att gå senare i livet. Att inte gå i skolan är förenat med stor risk för framtida misslyckanden på andra plan i livet, vilket leder till lidande för individen och stora kostnader för samhället.
Barn och ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan (så kallade hemmasittare) är idag ett växande problem. Denna föreläsning kommer att ge dig en inblick i det aktuella kunskapsläget och verktyg för att arbeta med hemmasittare.
Det har tidigare saknats bra verktyg och metoder för att bemöta hemmasittande barn och ungdomar men Magelungen Utveckling har tagit fram en manualbaserad behandling som hjälper personal i skolan att arbeta med hemmasittare.
Föreläsningen kommer företrädesvis fokusera på hemmasittande barn och ungdomar men frågestund och metodik kommer även beröra unga vuxna.
Ur innehållet:
• Genomgång av aktuellt kunskapsläge kring hemmasittare
• Vilka orsaker finns till hemmasittande
• Vad vidmakthåller hemmasittande
• Hur genomförs kartläggning av svårigheter
• Generella insatser vid behandling av hemmasittande barn
• Specifikt behandlingsinnehåll och behandlingsupplägg vid omfattande problematik
• Resultat, kliniska erfarenheter samt forskningsläget
• Beskrivning av HSP, ett manualbaserat program som syftar till ökad skolnärvaro

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Skolledning, elevhälsa, specialpedagoger

Kostnad

1495

Anmälan

Här anmäler du dig!

Kontakt

Peter Friberg
0707-307002
peter.friberg@magelungen.com