Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter, F-åk3

  •  
Tid
2017-02-22 13:30 - 16:00
Typ
Elever i behov av särskilt stöd
Plats
Skoldatateket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Sista anmälningsdag
2017-02-15
Arrangör
Medioteket

Under denna workshop får du se möjligheterna med Ipad ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Du får även tips på användbara och aktuella appar som kan vara bra för alla elever men extra användbara för elever i läs- och skrivsvårigheter.

Kursen ges vid två tillfällen, 1/3 och 22/3

Tillfälle 1: En Ipad kan vara ett bra stöd för eleven i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Låt eleverna träna fonologisk medvetenhet på ett strukturerat sätt, lära in bokstäver genom lek och skriva med stöd av uppläsning. Du får också tips på hur alla elever i klassen kan erbjudas utmanande träning på lämplig nivå, vilket bidrar till en inkluderande klassrumsmiljö.

Tillfälle 2: Förutom träning krävs att elever i läs- och skrivsvårigheter tidigt erbjuds möjligheter till kompensation och alternativ kunskapsinhämtning så att inte läs- och skrivsvårigheterna försvårar möjligheterna till inlärning. Du får se appar och inställningar som kan användas för detta och du får prova på hur en Ipad på ett lustfyllt sätt kan användas för varierad redovisning av skolarbeten.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad
Förkunskaper: Du behöver grundläggande kunskaper i hantering av Ipad

Kostnad

Kostnadsfritt.Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 kronor.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=102783

Kontakt

Skoldatateket Stockholm
skoldatateket@stockholm.se