Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter

  •  
Tid
2019-04-24 13:00 - 16:00
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Elever i behov av särskilt stöd, Digital kompetens
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Årskurser
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Arrangör
Medioteket/Skoldatateket

Hur kan en Ipad kan användas både för träning och kompensation av elevernas läs- och skrivförmåga?

På denna workshop får du se och prova hur en ipad kan användas både för träning och kompensation av elevernas läs- och skrivförmåga. En ipad kan även användas som ett
läs- och skrivverktyg för alla elever då de kan få texter upp-lästa eller utveckla skrivandet med hjälp av ordprediktion.

Du får också se utbildningsverktyg i Office 365.

Målgrupp för händelsen

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt
Vid oanmäld frånvaro fakturerar vi skolan 350 kronor.

Anmälan

https://utbildning.stockholm.se/mod/facetoface/view.php?id=1676

Kontakt

Skoldatateket
skoldatateket@stockholm.se