Kartläggning och särskild bedömning - vad gör vi sedan?

  •  
Tid
2019-08-14
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Elever i behov av särskilt stöd
Plats
Storavan, Trekantsvägen 3, plan 5 Liljeholmen
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Sista anmälningsdag
2019-06-14
FULLBOKAT
Arrangör
Elevhälsans professionsstöd, utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Läsa, skriva, räkna-garantin för tidiga stödinsatser blir lag den 1 juli 2019. Därför bjuder utbildningsförvaltningen i Stockholms stad in stadens pedagoger till en kompetensutvecklingsdag hos Elevhälsans professionsstöd den 14 och 15 augusti 2019.

Under en hel dag kommer du som är pedagog med specialpedagogisk kompetens i Stockholms stad att tillsammans med medarbetare på Elevhälsans professionsstöd och föreläsare Elisabeth Marx få möjlighet till kompetensutveckling inom läsa, skriva, räkna-garantin. Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar ska få stöd tidigt och utformat efter sina behov.

Under dagen kommer vi i gruppsamtal diskutera hur vi kan arbeta systematiskt med de elever som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivproblem.

Elisabeth Marx är verksam som speciallärare och kommer att hålla en föreläsning. Hon har lång erfarenhet av att lära alla elever läsa och skriva och kommer att ge oss rikligt med exempel från sin skolvardag. Elisabeth är aktuell med ett pedagogiskt lästräningsmaterial "Jämna steg" (Hogrefe 2018), med fokus på barn i åldrarna 6-8 år.

Kompetensutvecklingsdagen erbjuds alla lärare med specialpedagogisk kompetens i förskoleklass och årskurs 1-3. Intresserade anmäler sig själva till kursen. Det finns två tillfällen att välja på. Välj antingen den 14 eller 15 augusti. Lunch intas på egen hand.

I anmälan vänligen uppge:
Vilken dag anmälan gäller: 14 eller 15 augusti
Namn
e-postadress
telefonnummer
Arbetsplats/skola
Vad du arbetar som
Rektors namn

Dagen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Det är först till kvarn som gäller och kan du inte komma ber vi dig att meddela det så snart som möjligt så att vi kan erbjuda någon annan din bokade plats. Oanmäld frånvaro debiteras 350 kr.

Välkommen!

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Anmäl till samma som kontakt

Kontakt

Gunilla Lothigius
spec.pedagog@stockholm.se