Läs- och skrivsvårigheter i grundskolan

  •  
Tid
2018-09-19 - 2018-09-20
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Svenska
Plats
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
FULLBOKAT
Arrangör
Kompetensteamet

Läs- och skrivsvårigheter i grundskolan

Du som arbetar som speciallärare, specialpedagog eller som på annat sätt möter elever
med läs- och skrivsvårigheter i grundskolan har nu chansen att växa i din yrkesroll. De två
dagarna är fyllda med inspirerande, tankeväckande och praktiskt innehåll under ledning
av kunniga och engagerande yrkespersoner med lång erfarenhet inom sina områden. Du
lär dig mer om språkets uppbyggnad i relation till hjärnan för en djupare förståelse för
läs- och skrivsvårigheter och får kunskap om hur olika svårigheter kan ta sig uttryck samt
hur vi kan hjälpa eleven. Du erhåller tips om hur du tillämpar aktiv läskraft i praktiken
och tar del av konkreta verktyg som stödjer elevens språk-, läs- och skrivutveckling!
Målgrupp för kursen: specialpedagoger, speciallärare och du som av annan anledning vill
utveckla dina kunskaper om läs- och skrivsvårigheter hos grundskoleelever.
Kursledare: Eeva Klintfors och Barbro Westlund

Kostnad

6180 kr exkl moms, begränsat antal deltagare

Anmälan

https://kompetensteamet.se/anmalan/

Kontakt

Moa Jonasson
moa.jonasson@kompetensteamet.se