Nordiska kongressen om dyslexipedagogik

  •  
Tid
2017-08-10 09:00 - 2017-08-12 14:00
Typ
Elever i behov av särskilt stöd
Plats
Aula Magna, Stockholms universitet
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Arrangör
Svenska Dyslexiföreningen

Den åttonde Nordiska kongressen om dyslexipedagogik

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar dig välkommen till den åttonde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare, psykologer, logopeder, forskare och andra med särskilt intresse för frågor kring läs -och skrivsvårigheter/dyslexi.

Kraven på god läsförmåga har stigit i samhället men vid internationella jämförelser visar det sig återigen att läsförmågan varierar stort, även bland de nordiska länderna. Detta gör ökad kunskap inom området desto angelägnare.

Sedan förra kongressen 2014 har också mycket nytt och positivt hänt på forskningsfronten. Vi vet till exempel mer om dyslexins genetiska bas och om hur dyslexin yttrar sig i olika språk. Forskningen kring framgångsrik pedagogik har fortsatt.

Kostnad

Avgift se anmälan

Anmälan

https://b-com.mci-group.com/Registration/DynamicRegistration/DynamicRegistrationPage.aspx?EventCode=170801DYS&SiteCode=DEFAULT

Kontakt

kansliet@dyslexiforeningen.se
kansliet@dyslexiforeningen.se