NPF-säkrad lärmiljö

  •  
Tid
2018-12-07 09:00 - 16:30
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Trygghet och studiero
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Vad ska vi göra och hur ska vi göra det

De skolor som lyckas med att skapa en tillgänglig lärmiljö gör det genom att sätta eleven i centrum. Vi kan göra stor skillnad också med små medel. Välkommen till en konferens där vi ställer frågan "gör vi rätt saker?"

Målgrupp för händelsen

För alla lärare i grundskolan och förskoleklass

Kostnad

3050

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/grundskola/konferenser/npf-sakrad-larmiljo?utm_source=google&utm_medium=banner

Kontakt

Monica Franc
08 - 737 68 15
monica.franc@lararfortbildning.se