Problematisk skolfrånvaro

  •  
Tid
2019-04-09 09:00 - 16:30
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Likabehandling
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Förebyggande insatser och återinskolning

Antalet elever med problematisk skolfrånvaro är stor. Mellan 20 000-70 000 beroende på hur man räknar. Dessa elever finns numera i alla åldrar. Alla vi som arbetar i skolan är så klart medvetna om vikten av tidiga insatser och samverkan. Men samtidigt visar forskning och rapporter att insatserna oftast består av lösningar på enskilda problem istället för en helhet. Arbetet med kartläggning och analys behöver därför utvecklas. Välkommen till en kurs som både ger verktyg för att bryta hemmasittande samt att arbeta med förebyggande närvarofrämjande arbete.

- Hur skapar vi fungerande miljö, förhållningssätt och kravnivå runt elever i riskzonen?
- Hur utformar vi en plan för återinskolning?
- Hur lyfter vi samarbetet med elev, familj, sjukvård och andra instanser?

Målgrupp för händelsen

Lärare, skolledare och elevvårdsteam.

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/grundskola/kurser/problematisk-skolfranvaro

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se