Ross W Greene föreläser om Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

  •  
Tid
2019-08-14
Typ
Elever i behov av särskilt stöd
Plats
Finlandshuset Konferens Stockholm
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2019-08-07
Arrangör
Pedagogiskt Perspektiv AB

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden.

Ross Greene har utvecklat förhållningssättet under sina mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden hemma i familjen och i till exempel skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor. CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. I den här föreläsningen presenteras grunderna i CPS både när det gäller teoretiskt synsätt och praktisk användning. I den här föreläsningen ger Ross Greene en grundläggande kunskap om identifiering och bedömning av bristande kognitiva förmågor och omgivningsmässiga olösta problem. Med hjälp av praktiska videoexempel beskriver han sedan hur CPS kan användas för att den vuxne och barnet tillsammans ska finna fungerande lösningar på olösta problem i barnets vardag.

Läs mer om the Collaborative & Proactive Solutions på www.livesinthebalance.org och läs en artikel (nr 12) om CPS på www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar.

Föreläsningen är på engelska.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

1 900 kr exkl. moms per person. OBS! Anmälan före den 15 maj 2019 ger 200 kr rabatt per person Lunch och fika fm och em ingår

Anmälan

http://www.pedagogisktperspektiv.se/lecture/collaborative-proactive-solutions-cps-4/

Kontakt

Maria Durnik
0708282844
info@pedagogisktperspektiv.se