Särskolan, förmågorna och verkligheten

  •  
Tid
2019-03-21 09:00 - 16:30
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Ämnesövergripande undervisning
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Så gör du eleven medveten och delaktig i sitt lärande

Om eleverna inte upplever undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull, kan vi inte förvänta oss något riktigt lärande. I den här fortbildningen får du lära dig hur du kan undervisa för att utveckla elevernas förmågor genom att visualisera och konkretisera det lärande som ska ske. På så sätt kan vi öka elevernas delaktighet och känsla av sammanhang. Utifrån autentiska exempel inspireras du till att utveckla din undervisning så att eleven utmanas och blir medveten och delaktig i sitt lärande.

- Lär dig visualisera läroplanen genom att arbeta med verktyget Förmågecirkeln
- Väck elevernas kreativitet och nyfikenhet
- Få verktyg som utvecklar elevens kommunikation och sociala kompetens

Målgrupp för händelsen

Lärare och elevassistenter i grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/sarskola/kurser/sarskolan-formagorna-och-verkligheten

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se