Skapa en tillgänglig lärmiljö

  •  
Tid
2019-01-30 13:00 - 16:00
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Elever i behov av särskilt stöd, Digital kompetens
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
FULLBOKAT
Arrangör
Medioteket/Skoldatateket

Ta del av hur digitala och alternativa verktyg på olika sätt kan bidra till en mer tillgänglig lärmiljö. Det finns olika vägar att nå målen och i läroplanen beskrivs att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla elever.

På den här kursen får du prova praktiskt och se goda exempel. Dessutom får du möjlighet att låna verktyg för att testa på din skola. Fokus ligger på verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter, stöd till nyanlända elever, kognitivt stöd samt alternativa sätt att visa och ta till sig kunskap.

* Skriv med ljudande tangentbord
* Läs med öronen
* Skriv med rösten
* Skriv på annat modersmål
* Olika typer av ljudförstärkning i klassrummet
* Olika tidshjälpmedel
* Formativa arbetssätt i klassrummet
* Multimodalitet
* Bildstöd

Tid: 9 timmar, 3 timmar x 3 tillfällen

Datum: 30 januari, 20 februari och 20 mars klockan 13.00–16.00

Målgrupp för händelsen

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt
Vid oanmäld frånvaro fakturerar vi skolan 350 kronor.

Anmälan

https://utbildning.stockholm.se/mod/facetoface/view.php?id=1682

Kontakt

Skoldatateket
skoldatateket@stockholm.se