Specialpedagogen spelar roll

  •  
Tid
2019-04-08
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Likabehandling
Plats
Stockholm
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
FULLBOKAT
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Utveckla och fördjupa din handledningskompetens

Som specialpedagoger har vi ett fantastiskt verktyg som vi bär med oss varje dag: handledning. Det ligger i vårt uppdrag och vi har utbildning i det. Men hur ska det kunna stärka skolans arbete för att öka tillgängligheten om vi använder det på fel sätt och vid fel tillfälle? Eller ännu värre – om ingen frågar efter det fast vi vet vilken skillnad det kan göra.

Mera samtal, mindre prat! Där har ni mottot som bär oss genom årets upplaga av Specialpedagogen spelar roll. Här får du fördjupa din kompetens och vidga ditt perspektiv på de möjligheter som ryms inom din roll. Välkommen till en konferens om att stödja processer som utvecklar förståelse och insikter hållbart och långsiktigt.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Specialpedagoger

Kostnad

3 950

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/grundskola/konferenser/specialpedagogen-spelar-roll-2019

Kontakt

Monica Franc
08 - 737 68 15
monica.franc@lararfortbildning.se