Specialpedagogik – aktuell forskning och praktiska metoder

  •  
Tid
2014-05-05 - 2014-05-06
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Matematik, Elever i behov av särskilt stöd
Plats
Hotel Birger Jarl konferens
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2014-05-05

Skolportens årliga rikstäckande konferens med specialpedagogiskt tema. För dig som möter elever i behov av särskilt stöd erbjuder vi intressanta föreläsningar fördjupande föreläsningar om inkluderande lärmiljöer, pedagogik och förhållningssätt.

Konferensen berör bland annat:

- Positiva samspel och goda relationer främjar barns utveckling och lärande – inkludering i praktiken

- Matematiksvårigheter och dyskalkyli

- Särbegåvning – tillgång eller funktionshinder?

- Förhållningssätt och pedagogik för elever med neuropsykiatriska tillstånd

- Framgångsrik pedagogik för läs- och skrivundervisning

- Oroliga, ängsliga barn i skolans praktik

- Hur bidrar rörelse till förändring och lärande ur ett kognitivt neurovetenskapligt perspektiv?

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Boka-tidigt-pris 2995 kr gäller tom 2013-12-19 Ordinarie pris: 4995 kr

Anmälan

http://event.skolporten.se/event-registration/?ee=56

Kontakt

Birgitta Hartzell
08-562 268 13
birgitta.hartzell@skolporten.se