Tidig upptäckt – Tidiga insatser

  •  
Tid
2015-01-23 07:45 - 16:15
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Elever i behov av särskilt stöd
Plats
ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41 , Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Sista anmälningsdag
2015-01-09

Nyckeln till framgångsrik läsinlärning är att redan i förskoleåldern fånga in de barn som behöver extra stöd. Hur upptäcker man dem och hur hjälper man dem?

Utbildningsdagen inleds med att Christina Hellman, Svenska Dyslexiföreningens ordförande, berättar om vad vi har lärt oss av SBU-rapporten. Under dagen kommer forskare och erfarna pedagoger berätta om:
• Språkutvecklande verksamhet i de tidiga åldrarna
• Strukturerad och systematisk väg in i skriftspråket
• Erfarna pedagoger visar hur lyckosam praktik kan se ut
MTM- Myndigheten för tillgängliga medier finns med under dagen och kommer att berätta om sin verksamhet. Myndighetens största verksamhet är det digitala nationalbiblioteket för tillgänglig litteratur- Legimus, www.legimus.se Där finns över 100 000 talböcker, e-böcker och punktskriftsböcker som kan laddas ned eller beställas via webb och app.

Målgrupp för händelsen

specialpedagoger/speciallärare, lärarstudenter, logopeder, elevhälsa, skolledare.

Kostnad

1 300 kr, medlemmar 950 kr, studerande på höskola/universitet 500 kr

Anmälan

Anmäl till samma som kontakt

Kontakt

Elisabeth Marx
08 43746239
kansliet@dyslexiforeningen.se