Vad säger styrdokumenten om undervisning, extra anpassning, särskilt stöd och bedömning?

  •  
Tid
2018-04-19 18:30 - 20:00
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Bedömning och betyg
Plats
ABF-huset
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Arrangör
Svenska dyslexiföreningen - Region Storstockholm

Wern Palmius och Lennart från SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, diskutera vad styrdokumenten säger om undervisning, extra anpassning, särskilt stöd och betyg.

Likvärdighet är ett centralt begrepp i svensk skola med avsikt att skapa förutsättningar för den enskilda elevens möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Om vi ska leva upp till en likvärdig skola, behövs extra anpassning och särskilt stöd för att skapa dessa förutsättningar. Under föreläsningen visar också SPSM exempel ur stödmaterialet om extra anpassning och särskilt stöd som finns att tillgå på myndighetens hemsida. Tanken med materialet är att det skall inspirera skolor, rektorer, pedagoger och elevhälsan.

Målgrupp för händelsen

Låg-mellan-högstadiet, speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och skolledare

Kostnad

Kostnadsfritt

Kontakt

Svenska Dyslexiföreningen - Region Storstockholm
dyslexiforeningen.storstockholm@gmail.com