Bilders påverkan

  •  
Tid
2019-06-10 14:00 - 17:00
Typ
Film och media, Film och media, Medie- och informationskunnighet
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Arrangör
Medioteket

Bild/rörlig bild har fått en alltmer framträdande roll i vårt samhälle, inte minst genom ny teknologi och sociala medier. I en delningskultur kompliceras dessutom förhållandet mellan avsändare, syfte och mottagare.

I den reviderade läroplanen rörande digital kompetens förstärks kravet på att stärka elevernas förmåga att förhålla sig till information och medier på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Under kursen får du grundläggande kunskap i vad som krävs för att öka den visuella läskunnigheten samt vilka olika funktioner bilder kan ha i en delningskultur.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt
Vid oanmäld frånvaro fakturerar vi skolan 350 kronor.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=119357

Kontakt

Elin Jönsson
elin.s.jonsson@stockholm.se